شركت ستاره صنعت پردازان

    

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقاي محمد صادق خوشنويس انصاري

http://sspc.ir/

مشاوره مالي و تهيه طرح هاي توجيهي و خدمات مديريت بانكي، مشاوره بازاريابي استراتژيك

 

آدرس کوتاه :