شركت روابط عمومي روماك

    

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

خانم الهام خدابنده

http://romak-co.ir/

  • روابط عمومي و مهندسي ارتباطات، افكار سنجي.

 

آدرس کوتاه :