شركت دانش بنيان پيشگامان

   

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقاي مهاجراني

http://dpti.pishgaman.com/

بورس ايده حمايت از كسب و كار هاي نوپا(استارتاپ)شبكه اينترنت شهري، بازار كار آفرين پيشگامان، توليد بازي هاي يارانه اي

 

آدرس کوتاه :