شركت تدبير و توسعه پرنيان

   

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

خانم منيره مير جلال الديني

http://irparnian.ir/

برنامه ريزي استراتژيك، برنامه ريزي توسعه، باشگاه كار آفريني، آموزش در زمينه مديريت

 

آدرس کوتاه :