شركت تدبير و توسعه فردا

   

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقاي سراج الدين وحيدي

 

ارائه خدمات پژوهشي در زمينه هاي علوم تجربي و جامعه شناسي

 

آدرس کوتاه :