شركت بهنور يزد

    

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقای محمد حجازي

http://behnour.com/

توليد انواع لامپ هاي LED ديووپاور و تنها توليد كننده سلود در خاورميانه

 

آدرس کوتاه :