شركت ايده گستر صنعت

   

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقاي عليرضا فرخ نيا

 

خدمات مهندسي نساجي، دستگاه هاي آزمايشگاهي نساجي

 

آدرس کوتاه :