شركت اقتصاد دانش بنيان

  

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقاي يونس مير جليلي

http://kbeco.ir/

مشاوره مالي، بانكي، تدوين طرح هاي امكان سنجي و توجيهي، پژوهش هاي اقتصادي و مشاوره تكنولوژي و خط توليد

 

آدرس کوتاه :