سپهر افزار ایرانیان

 

نام و نام خانوادگی مدیرعامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

علیرضا کاظمی

 www.sain.ir

 

liferay Portalطراحی و پیاده سازی پرتالهای سازمانی مبتنی بر

liferay 6.1 CEپشتیبانی پرتال های سازمانی مبتنی بر

و افزایشی مبتنی بر لایفریSCRUM,XP,RUP تولید نرم افزارهای تحت وب بر اساس متدولوژی های

تولید و پشتیبانی پرتال های دانشگاهی

تولید و پشتیبانی باشگاه مشتریان

مشاوره و آموزش در زمینه های مهندسی نرم افزار، تکنولوژی جاوا، تولید نرم افزارهای تحت وب و پرتال

ارائه محصولات نرم افزاری:

پرتال سازمانی لایفری

مینی پرتال لایفری

پرتال دانشگاهی لایفری

نرم افزار عوارض خودروی سپهر

باشگاه مشتریان لایفری

نرم افزار فروش آنلاین بلیط کنسرت، تئاتر و

 

 
آدرس کوتاه :