بيانيه‌ی مأموريت پارک علم و فناوری یزد

بيانيه‌ی مأموريت پارک علم و فناوری یزد

پارک علم و فناوري يزد با ایجاد فضا براي هم افزایی بين موسسات فناور، بازار، دانشگاه و جامعه از طريق بکارگیری نيروي انساني توانمند، برند معتبر و زير ساخت پيشرفته با تکيه بر مزيت هاي نسبي منطقه اي مي کوشد تا با ايجاد ارتباط سازنده، پرورش خلاقیت و نوآوري و تسهيل انتقال ارزش به ثروت آفرینی در منطقه بوسیله توسعه فناوري در عرصه ملي و بين المللي مبادرت ورزد.

آدرس کوتاه :