آیین افتتاح دفتر مبادلات فناوری و سرمایه گذاری ایران و گرجستان در پارک علم و فناوری یزد- 17 اسفند 95

آدرس کوتاه :