انعقاد تفاهم نامه همكاری سه جانبه پارک علم و فناوری یزد، پژوهشگاه نيرو و دانشگاه یزد

آدرس کوتاه :