استعلام واگذاری برگزاری دوره آموزشی الزامی موسسات مستقر در مراكز رشد پارك علم و فناوری یزد


بسمه تعالي

استعلام واگذاری برگزاری دوره آموزشی الزامی موسسات مستقر در مراكز رشد پارك علم و فناوری یزد

 

پارک علم و فناوري يزد در نظر دارد برگزاري دوره‏هاي آموزشي موسسات مستقر در مراكز رشد پارك را مطابق جدول ذيل به شرکت‏هاي واجدالشرايط واگذار نمايد. لذا شرکت‏هاي متقاضي فرصت دارند؛ درخواست و برنامه‏هاي خود را (به همراه زمانبندی برگزاری، اساتید دوره با مشخصات و رزومه‏شان، هزینه شرکت کنندگان به تفكيك ريز هزينه‏ها) تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 15/12/1394 به واحد اداری پارك تحويل نمايند. ضمنا كليه دوره‏ها بايد در طي يكسال و نيم برگزار گردد. همچنین، لازم است متقاضیان قبل از ارسال مدارک و پیشنهاد قیمت خود، آیین نامه جدید آموزش هسته‏ها، شرکت‏ها و مؤسسات فناور پارك را که بر روی پایگاه اینترنتی دفتر خدمات فناوری و بازار به آدرس tec.ystp.ac.ir قرار گرفته است؛ مطالعه نمایند.

نکته: شرکت‏های متقاضی می‏توانند در یک یا چند دوره آموزشی درخواست خود را ارائه نمایند.

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 37260041 (مسعود نیک سیرت) تماس بگيريد.

فهرست دوره هاي الزامي حضوري

عنوان دوره

مدت زمان برگزاري (روز)

حاضرين مورد حمايت پارك

خلاقيت، کارآفريني، کارتيمي

1

پيش رشد

فنون مذاکره و مکاتبات

1

پيش رشد

اصول مباني مديريت (رفتار سازماني)

2

پيش رشد و رشد

مديريت پروژه

1

پيش رشد و رشد

اصول حسابداري

2

پيش رشد و رشد

اصول حقوق تجارت (مالكيت فكري)

1

پيش رشد و رشد

اصول مبادلات بين المللي

1

پيش رشد و رشد

اصول حقوق تجارت (چك، سفته، ماليات، بيمه، قوانين كار)

2

پيش رشد و رشد

مديريت مالي

2

پيش رشد و رشد

اصول روش هاي تامين منابع مالي

2

پيش رشد و رشد

اصول بازاريابي

2

پيش رشد و رشد

اصول توجيه اقتصادي  و تدوين طرح تجاري

3

پيش رشد و رشد

مديريت منابع انساني

1

پيش رشد و رشد

 

 

 

 

 

                        

مستندات و شرايط مناقصه:

1-کلیه متقاضیان باید بصورت شخصیت حقوقی در مناقصه شرکت نمایند (ارائه اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات الزامی است)

2- ذکر فعالیت آموزشی در اساسنامه شرکت الزامی است

3- ارائه رزومه کاری شرکت در حوزه آموزش

4- ارسال لیست مدرسین دوره های آموزشی به انضمام رزومه آنها

5-ارائه برنامه هاي زمانبندی برگزاری دوره ها

6- هزینه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی الزامی برحسب فهرست دوره های الزامی مورد نظر (تبلیغات، مدرس، جزوات و بسته های آموزشی، صدور گواهینامه و ...)

7-جهت شركت در مناقصه ارائه ضمانت نامه بانكي یا واریز نقدی حساب سپرده پارک (شماره حساب 2034038530 بانک تجارت) به ميزان 5 درصد مبلغ کل هزینه‏های پيشنهادي برگزاری دوره‏های آموزشی با احتساب حداقل شرکت کنندگان پیش بینی شده از سوی پارک.

8- متقاضيان مي بايست ضمن تاييد و مهر و امضا نمودن متن حاضر نمونه (قرارداد/تفاهم نامه) تهيه شده پيوست را نيز تاييد و به همراه مستندات خواسته شده به پارك ارسال نمايند

9- مدت زمان واگذاري يكسال و نیم مي باشد (کلیه دوره های آموزشی باید طی مدت یکسال و نیم برگزار شود)

حمایت های پارک از برگزاری دوره های آموزشی:

- نحوه حمایت پارک از برگزاری دوره های آموزشی بر اساس آئین نامه آموزش هسته‏ها، شرکت‏ها و مؤسسات فناور می‏باشد که برخی از مفاد آن عبارتند از:

- بمنظور جبران هزینه‏های برگزاری دوره از قبیل نیروی انسانی، تبلیغات، پذیرایی، سالن و غیره مبالغ حمایتی پارک به ازای هر دوره آموزشی الزامی مطابق با جدول ذیل به مجری پرداخت می‏گردد.

مبالغ حمایتی پارک به ازای هر دوره آموزشی الزامی

ردیف

مدت زمان برگزاری دوره

حداقل تعداد شرکت کننده در دوره (نفر)

میزان حمایت 

1

یک روزه

60

18 ميليون ريال

2

دو روزه

50

25 ميليون ريال

3

سه روزه و بیشتر

45

30 ميليون ريال
 

 

§            در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد افراد شرکت کننده در دوره آموزشی الزامی به ازای هر نفر 2% (دو درصد) از مبلغ حمایت مالی مندرج در جدول فوق کسر می‏شود.

§            شرکت‏های پیش رشد 25 درصد و شرکت‏های رشد 35 درصد هزینه دوره را پرداخت می‏نمایند.

§            تمام وجوه ثبت نام دوره باید به حساب درآمد اختصاصی پارک واریز شود.

§            پس از برگزاری دوره و دریافت مدارک و مستندات دوره شامل لیست حاضرین دوره، محتوای ارائه شده، فرم‏های نظرسنجی دوره، مستندات مالی مربوط به ثبت نام متقاضیان، شصت درصد (60%) از مبالغ واریزی به حساب پارك بعنوان حق‏الزحمه مجری دوره پرداخت می‏شود.

§           پارک برای هر دوره آموزشی شخصی (حقیقی/ حقوقی) را به عنوان ناظر مشخص می‏نماید. در صورت گزارش تخلف از طرف ناظر دوره، پارک می‏تواند نسبت به میزان درصد حق‏الزحمه مجری (مورد اشاره در بند فوق) تجدید نظر نماید.

 

زمان و مكان تحويل پيشنهادات:

حداكثر زمان تحويل پيشنهادات تا پایان وقت اداري شنبه مورخ 15/12/1394 می باشد.

مكان تحويل پيشنهادات واحد اداري پارك علم و فناوري يزد به آدرس يزد – خيابان مطهري – مركز فناوري اقبال مي‏باشد

 

نکته مهم:

ارسال پیشنهادات متقاضی هیچگونه حقی برای شرکت کننده و موجب ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای پارک نمی باشد و پارک نظر به صرفه و صلاح خود می تواند نسبت به قبول یا رد هر یک از پیشهادها اقدام نماید.

 

فرم قرارداد/تفاهم نامه/

آیین نامه

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 03537260041 (واحد خدمات فناوری و بازار پارک) تماس بگيريد.

                                                    

 

آدرس کوتاه :